Zawody prawnicze występujące w Polsce

Polska jest krajem, w którym występuje różnorodność prawnicza, oznacza to, iż możemy wyróżnić około 20 zawodów prawniczych. Mimo łączących ich podobieństw każdy z tych zawodów różni się od siebie w stopniu mniejszym lub większym.

prawnicyDo przykładowych zawodów prawniczych zaliczamy: sędziego, prokuratora, adwokat, radca prawny, notariusz, referent sądowy, komornik, syndyk, doradca podatkowy. Sędzia jest to podmiot, który posiada kompetencje do wydawania rozstrzygnięć w formie wyroków czy orzeczeń. Prokurator to osoba zajmująca się charakterystycznymi czynnościami jakimi jest strzeżenie praworządności i ściganie przestępstw. Prokurator w procesie sądowym dokonuje oskarżenia oraz zaraz po otwarciu przewodu sądowego wygłasza akt oskarżenia. Adwokat do prawnik, zajmujący się świadczeniem pomocy prawnej, która polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzenie opinii prawnych oraz reprezentowanie klientów przed sądami i innymi instytucjami. Kancelaria adwokacka może być prowadzona przez adwokata. Radca prawny to prawnik świadczący identyczne usługi z zakresu pomocy prawnej jak adwokat. Notariusz z kolei to osoba, która upoważniona jest do sporządzaniu aktu notarialnego oraz dokonywania innych czynności notarialnych. Referendarz sądowy nie to podmiot, który ma zadanie dokonania ochrony prawnej nie będącej wymiarem sprawiedliwości. Komornik to osoba zajmująca się wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczenia czy to cywilne czy podatkowe w drodze przymusu egzekucyjnego.

Syndyk to podmiot zajmujący się zarządzaniem majątkiem przedsiębiorcy, który znajduje się w stanie upadłościowym. Doradca podatkowy to prawnik, który zajmuje się udzielaniem porad prawnych, szczególnie z zakresu prawa podatkowego i finansowego podatnikom lub przyszłym podatnikom.

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawnik