Windykacja długów ? dlaczego potrzebny jest prawnik?

Wiele firmy ma problem z odzyskaniem należności od kontrahentów. Obecnie bardzo popularne stały się faktury z odroczonymi terminami płatności. Nieuczciwi kupcy mogą je z premedytacją wykorzystywać. Brak terminowych opłat często wpływa na zachwianie płynności finansowej przedsiębiorstwa, hamuje jego rozwój (firma nie ma środków na nowe inwestycje).

Pomoc prawnika w windykacji długów

PrawnikWindykacja polubowna może przynieść efekt, ale niestety często kontrahent dalej nie reguluje długu. W takim przypadku, niezbędna staje się pomoc kancelarii prawnej. Radca prawny przedstawi etapy postępowania sądowego i pomoże podjąć właściwe kroki formalne w tym kierunku. Wszczęcie procedury windykacyjnej oznacza zwykle dość długą drogę do odzyskania należności. Dlatego warto skorzystać z usług dobrej kancelarii. Adwokat zajmie się wszystkimi formalnościami potrzebnymi, aby skierować sprawę do sądu i będzie reprezentował klienta w toku toczącego się postępowania. Warto zwrócić uwagę również na to, że nawet wtedy, gdy sprawa o niespłacone należności znalazła się w sądzie, nadal można prowadzić mediacje. Dobry prawnik zawsze doradza tę drogę klientom, ponieważ uzyskanie sądowego nakazu zapłaty wcale nie oznacza, że automatycznie dług będzie spłacony. Po wydaniu przez sąd wyroku wykonawczego, sprawa kierowana jest do komornika. Adwokat może również objąć pieczę nad tym postępowaniem. Dopilnuje on wszystkich etapów windykacji przed egzekucyjnej i egzekucyjnej, zadba o to, aby komornik działał zgodnie z przepisami i na dobro jego klienta.

Gdy interesuje nas kancelaria, której siedzibą jest Bydgoszcz, nie powinniśmy mieć większych problemów ze znalezieniem usługi. Wiele kancelarii z tego miasta wprowadza do swoich ofert sądową windykację długów.